Patikėję kompleksinį statybos projektų valdymą mums, sutaupysite ne tik pinigus, bet ir savo laiką!

logo_slv_2014_lt strongest_CEO-LT_17      Logo_2015-2017   

UAB “Provalda” statybų valdymo veiklą pradėjo 2004 m. Mūsų veikla –  projektavimo ir statybų valdymas, statybų techninė priežiūra, atstovavimas klientui nuo žemės pirkimo iki raktų įteikimo.

Bendrovės darbuotojų profesionalumas ir sukaupta patirtis leidžia siekti užsibrėžto tikslo – maksimaliai patenkinti kliento lūkesčius, o užsakovų rekomendacijos - geriausias įmonės darbo įvertinimas.

Bendrovėje dirba projektų vystymo vadovai, atestuoti specialistai: statinio statybos vadovai ir statinio statybos techninės priežiūros vadovai, konstrukcijų dalies projektų vadovas ir projekto vykdymo priežiūros vadovas, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominės dalies vadovas. Visi darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą ir didelę praktinę patirtį, taip pat nuolat keliama kvalifikacija, dalyvaujama mokymuose, seminaruose.

UAB „Provalda“ veikla apdrausta bendruoju civilinės atsakomybės draudimu.

Projekto eigoje visuomet atstovaujame statytojo (užsakovo) interesus.

Mūsų teikiamos projektavimo ir statybos valdymo paslaugos:

I. etapas (Sklypo parinkimas)
•  Statyboms (investicijoms į nekilnojamąjį turtą) tinkamų žemės sklypų paieška
•  Techninių sąlygų detaliajam planavimui ir techniniam projektui išėmimas
•  Žemės sklypų detaliųjų planų rengimo organizavimas
•  Projekto biudžeto paruošimas

II. etapas (Parengiamasis ) 
•  Projektavimo eigos priežiūra, projektavimo darbų koordinavimas
•  Konstrukcinės dalies techninio projekto rengimas ir autorinė vykdymo priežiūra
•  Konstrukcinės dalies darbo projekto parengimas
•  Projektų derinimas ir  statybos darbų leidimų gavimas
•  Statybos kainos skaičiavimas
•  Konkursų organizavimas statybos gen. rangovui bei subrangovams parinkti
•  Rangovų pateiktų sprendimų ir sąmatų analizė

III. etapas (Statinio statybos darbai) 
•  Statybos darbų organizavimas
•  Statybos darbų kontraktų administravimas, darbų koordinavimas
•  Statinio statybos techninė priežiūra
•  Darbų kokybės kontrolė
•  Projekto finansinių išteklių valdymas

IV. etapas (Baigiamasis)
• Darbų pridavimas atitinkamoms valstybinėms institucijoms
• Statinių inventorizacijos ir teisinės registracijos atlikimo organizavimas

Nauda užsakovui:
• Nereikia išmanyti projektavimo ir statybos darbų etapų, nuolatinio veiksmų eigos stebėjimo ir kontrolės -  taip sutaupomas Jūsų laikas.
• Pastovus domėjimasis statybos kainomis užtikrina užsakovui geriausias statybos kainas – taip sutaupomos Jūsų lėšos
• Kainų ir kokybės kontrolė užtikrinama patyrusių specialistų kompetencija, valdytojas nėra susijęs nei su vienu iš projekte dalyvaujančiu vykdytoju / rangovu.
• Nuo pat projekto pradžios padedame parinkti Jūsų poreikius atitinkančius projektavimo sprendinius, vėliau statybos būdą – statybos darbai priimami pagal LR teisės aktų reikalavimus

 
© 2008 UAB "Provalda" Visos teisės saugomos
created by JUZIS COM